Proiecte

Proiecte in desfasurare

Achizitii proiecte aflate in desfasurare

Proiecte finalizate

Prin experienta acumulata de-a lungul timpului oferim potentialilor beneficiari consultanta sau chiar parteneriate in cadrul proiectelor finantate prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, din Fondul Social European.

 •  Elaborarea de propuneri de proiecte si implementarea acestora.

 Cateva dintre proiectele in desfasurare la care participam:

 • Rural–TIP&A: „Transformare prin Invatare Practica si Antreprenoriat” (http://proyectos.metodoconsultores.com/ruraltipa/?lang=ro).
 • Green Jobs (http://proyectos.metodoconsultores.com/greenjobs/ro).
 • ABIL – Asistenta individualizata pentru integrarea durabila pe piata muncii a persoanelor vulnerabile (www.fiiabil.ro)

Rural– TIP&A: „Transformare prin Invatare Practica si Antreprenoriat”

ruraltip_logo

Axa prioritara 5: „Promovarea masurilor active de ocupare”.

Domeniul Major de Interventie 5.2:Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca”.

Proiectul face parte din categoria celor finantate din Fondul Social European, in cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS DRU).

Grupul tinta caruia i se adreseaza proiectul il reprezinta marea majoritate a persoanelor care isi doresc un loc de munca (persoane inactive, persoane aflate in cautarea unui loc de munca, someri, in special tineri, persoane ocupate in agricultura de subzistenta).

Obiectivul proiectului

Dezvoltarea cadrului de organizare, functionare si promovare activa a unor structuri si mecanisme operationale eficiente pentru resursele umane din mediul rural, in vederea facilitarii si dezvoltarii profesionale si personale, ca principali indicatori de crestere a gradului de sustenabilitate in zonele rurale din judetul Ilfov.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt

 • Dezvoltarea unor retele de parteneriat la nivel local si zonal, in 6 comunitati rurale selectate, pentru a creste gradul de acces la resurse de ocupare si angajabilitate a persoanelor dezavantajate.
 • Imbunatatirea gradului de cunoastere a situatiei existente si potentialului de dezvoltare a comunitatilor rurale, din perspectiva ocuparii si a oportunitatilor de initiere de afaceri si activitati economice, in sectoare non-agricole. (Proiect finalizat)

GREEN JOBS: „Crearea unui sistem de analiză și monitorizare a locurilor de muncă verzi în România”

Logo-Green-jobs

Axa Prioritara 4: „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”.

Domeniul major de interventie 4.1: „Intarirea capacitatii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”.

Proiectul face parte din categoria celor finantate din Fondul Social European, in cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS DRU).

Grup tinta: personalul propriu al Serviciului Public de Ocupare.

Obiectivul proiectului

Contributia la crearea sistemului de identificare si inregistrare a locurilor de munca verzi in Romania si la identificarea instrumentelor necesare pentru stimularea infiintarii unor astfel de locuri de munca, in vederea cresterii capacitatii serviciilor publice de ocupare de a anticipa si gestiona schimbarile de pe piata muncii, in acord cu cerintele Comisiei Europene, continute in Comunicarea „Europa 2020 – O strategie europeana pentru o crestere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii”.

Obiectivele specifice

 • Identificarea celor mai bune practici, la nivel european, pentru definirea, identificarea si inregistrarea locurilor de munca verzi;
 • Evaluarea situatiei actuale in Romania si promovarea conceptului de „locuri de munca verzi”;
 • Identificarea modalitatilor de stimulare a infiintarii de locuri de munca verzi in Romania. (Proiect finalizat)

abil

Axa Prioritara 6: „Promovarea incluziunii sociale”.

Domeniul major de interventie 6.2: „Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii”.

Proiectul face parte din categoria celor finantate din Fondul Social European, in cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS DRU).

Grup tinta: persoane apartinand unor grupuri vulnerabile – femei aflate in situatii de risc – 300, persoane de etnie roma – 75, persoane cu dizabilitati – 75, tineri care parasesc sistemul de protectie a copilului – 75 si dependenti ai acestora – 200.

Obiectivul proiectului

Obiectivul general este promovarea incluziunii sociale si cresterea accesului pe piata libera a muncii a 525 de persoane provenite din categorii defavorizate prin oferirea de servicii specializate de informare, consiliere, formare profesionala si calificare a acestora in vederea ocuparii, precum si prin sprijinirea prin servicii de ingrijire a minim 200 de dependenti ai celor precizati .

Obiectivele specifice

 • O.1. Dezvoltarea serviciilor de informare, consiliere si orientare pt piata muncii si de ingrijire a persoanelor dependente de membrii grupului tinta in cadrul unei retele de 4 centre organizate in Regiunile tinta ale proiectului;
 • O.2 Facilitarea accesului pt 525 de persoane provenite din grupuri vulnerabile pe piata muncii din regiunile de referinta la programe de calificare/recalificare si perfectionare autorizate si la sprijin continuu de consiliere, informare, orientare si instruire prin intermediul unei platforme web;
 • O.3 Sensibilizarea angajatorilor, angajatilor si membrilor comunitatii cu privire la accesul si participarea persoanelor provenite din grupuri vulnerabile pe piata muncii prin intermediul unei campanii de promovare in ceea ce priveste angajarea si integrarea acestora;
 • O.4 Imbunatatirea cooperarii transnationale prin schimbul permanent de bune practici in domeniu. (Proiect finalizat)