Proiect Start-Up Plus Sud Muntenia – 106932

Start-Up Plus – afaceri de succes in Regiunea Sud-Muntenia – cod My SMIS: 106932

Caracteristici generale program de finantare:

 • Program Operational: POCU 2014-2020;
 • Axa Prioritara 3 – Locuri de munca pentru toti;
 • Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor;
 • Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare;
 • Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană;
 • Apel de proiect: România Start Up Plus;
  POCU/82/3/7/Cresterea ocuparii prin sustinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana;

Caracteristici Proiect:

  • Regiunea de implementare – SUD MUNTENIA;
  • Judete: Arges; Calarasi; Dambovita; Giurgiu; Ialomita; Prahova; Teleorman.
  • Localitati: Toate;
  • Duata proiect: 33 luni;
  • Perioada de implementare: Aprilie 2018 – Ianuarie 2021;
  • Buget proiect: 7.744.499,77 lei (aprox. 1,7 mil. de euro);
  • Partenerii din proiect:
  • Lider de parteneriat (S) – Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane;
  • Partener 1 – Fundatia Casa de Meserii a Constructorilor;
  • Partener 2 Metodo Studii Consultanta Romania SRL;

Pentru mai multe informatii consultati prezentarea proiectului si comunicatul de lansare proiect.

Obiective proiect;

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea antreprenoriatului in regiunea Sud Muntenia si imbunatatirea nivelului de competente manageriale si antreprenoriale ca oportunitate pentru dezvoltarea de afaceri si ocupare.

 • OS 1 – Imbunatatirea nivelului de competente prin furnizarea de programe de pregatire profesionala in domeniul antreprenoriatului pentru 300 de persoane din regiunea de implementare a proiectului.
 • OS 2 – Dezvoltarea antreprenoriatului in regiunea Sud Muntenia prin infiintarea a 36 de afaceri noi in regiune si asigurarea de servicii suport pentru dezvoltarea afacerilor nou create.
 • OS 3 – Crearea a minimum 72 de noi locuri de munca in cadrul afacerilor nou infiintate in cadrul proiectului.
 • OS 4 – Dezvoltarea unui incubator de afaceri virtual care sa faciliteze dezvoltarea si promovarea  afacerilor nou create.

Grupul tinta din proiect – Beneficiarii:

Grupul tinta (GT) vizat in proiect este format din 300 persoane fizice (someri, persoane inactive, persoane care au un loc de munca si infiinteaza o afacere in scopul crearii de noi locuri de munca), care intentioneaza sa infiinteze o afacere nonagricola in mediul urban, in regiunea Sud Muntenia.

 • 50 % someri peste 18 de ani, respectiv 150 de persoane;
 • 30 % persoane inactive – studenti si persoane casnice peste 18 ani, respectiv 90 de persoane;
 • 20 % persoane peste 18 ani, care au un loc de munca si infiinteaza o afacere in scopul crearii de noi locuri de munca, respectiv 60 de persoane.
 • 50 % femei, respectiv 150 de persoane vor fi femei;
 • 2 % persoane de etnie roma, respectiv 6 persoane vor fi de etnie roma,

Beneficiarii trebuie sa aiba resedinta / domiciliul in mediul rural / urban, in regiunea Sud Muntenia.

NU vor face parte din grupul țintă tinerii NEETs (care nu urmează nicio formă de învățământ și nici nu au un loc de muncă) cu vârsta între 16 – 24 ani.

Activitati proiect:

A1 – Management de proiect si activitati suport pentru managementul de proiect (Apr 2018 – Ian 2021);

A2 – Formare antreprenoriala; (Apr 2018 – Mar 2019);

A3 Implementarea planurilor de afaceri finantate (Apr 2019 – lunie 2020)

 • Sa 3.1 – Furnizarea, de catre administratorul schemei de antreprenoriat, serviciilor personalizate de consiliere / consultanta / mentorat ulterior finalizarii procesului de selectie a planurilor de afaceri; (Apr 2019 – Iunie 2019)
 • Sa 3.2 – Asigurarea infiintarii si demararii functionarii intreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis in cadrul proiectului; (Apr 2019 – Iunie 2019)
 • Sa 3.3 – Monitorizarea de catre administratorul schemei de antreprenoriat a functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate; (Aprilie 2019 – Iunie 2020)
 • Sa 3.4 – Decontarea de catre administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementarii planurilor de afaceri selectate in cadrul proiectului; (Aprilie 2019 – Iunie 2020)

A4 – Monitorizare a functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate in cadrul perioadei de sustenabilitate a acestora (Iulie 2020 – Dec 2020)

A5 – Realizarea analizei mediului antreprenorial in regiunea Centru; (Iulie 2018 – Ian 2021)

Pentru inscireri si informatii suplimentare ne puteti contacta la:

  • Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Uman – pentru Teleorman, Calarasi si Giurgiu;
   Anca Ion – Responsabil informare si selectie grup tinta S;
   E-mail: anca_09@yahoo.ro; Telefon:  0721 680 007;
  • Fundatia Casa de Meserii a Constructorilor – pentru Prahova si Ialomita;
   Sterian Gabriela – Responsabil informare si selectie grup tinta P1;
   E-mail: gabriela.sterian@cmc.org.ro;
  • METODO STUDII CONSULTANTA ROMANIA SRL – pentru Dambovita si Arges;
   Vlad Ioana Andreea – Coordonator Partener;
   E-mail: ioanavlad@metodogrupo.com; Telefon: 0723 224 444;
   Ioniță Simona – Responsabil informare si selectie grup tinta P2;
   E-mail: simonaionita@metodogrupo.com;

Va puteti inscie sau aflata informatii suplimentare accesand pagina de inscriere in program.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

„Conţinutul acestei pagini nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”