Proiect ASUS Centru – 106538

  

Antreprenoriat Start Up de Succes – un Plus pentru Regiunea Centru – cod My SMIS: 106538

Caracteristici generale program de finantare:

 • Program Operational: POCU 2014-2020;
 • Axa Prioritara 3 – Locuri de munca pentru toti;
 • Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor;
 • Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare;
 • Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană;
 • Apel de proiect: România Start Up Plus;
  POCU/82/3/7/Cresterea ocuparii prin sustinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana;

Caracteristici Proiect:

  • Regiunea de implementare – CENTRU;
  • Judete: Alba; Mures; Harghita; Covasna; Sibiu; Brasov;
  • Localitati: Toate;
  • Duata proiect: 36 luni;
  • Perioada de implementare: Ian 2018 – Dec 2020;
  • Buget proiect: 8.954.855,11 lei (aprox. 2 mil. de euro);
  • Partenerii din proiect:
  • Lider de parteneriat (S) – ASOCIATIA PAKIV ROMANIA;
  • Partener 1 ASOCIATIA DE CARITATE HILFE 2005;
  • Partener 2 METODO STUDII CONSULTANTA ROMANIA;

Pentru mai multe informatii consultati prezentarea proiectului AICI.

Obiective proiect;

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea antreprenoriatului in regiunea Centru si imbunatatirea nivelului de competente manageriale si antreprenoriale ca oportunitate pentru dezvoltarea de afaceri si ocupare.

 • OS 1 – Imbunatatirea nivelului de competente prin furnizarea de programe de pregatire profesionala in domeniul antreprenoriatului pentru 325 de persoane din regiunea de implementare a proiectului.
 • OS 2 – Dezvoltarea antreprenoriatului in regiunea Centru prin infiintarea a 40 de afaceri noi in regiune si asigurarea de servicii suport pentru dezvoltarea afacerilor nou create.
 • OS 3 – Crearea a minimum 80 de noi locuri de munca in cadrul afacerilor nou infiintate in cadrul proiectului.
 • OS 4 – Dezvoltarea unui incubator de afaceri virtual care sa faciliteze dezvoltarea si promovarea  afacerilor nou create.

Grupul tinta din proiect – Beneficiarii:

Grupul tinta (GT) vizat in proiect este format din 325  persoane fizice (someri, persoane inactive, persoane care au un loc de munca si infiinteaza o afacere in scopul crearii de noi locuri de munca), care intentioneaza sa infiinteze o afacere nonagricola in mediul urban, in regiunea Centru.

 • 80 % someri inregistrati sau neinregistrati peste 18 de ani si persoane inactive, respectiv 260 persoane;
 • 20 % persoane peste 18 ani, care au un loc de munca si infiinteaza o afacere in scopul crearii de noi locuri de munca, respectiv 65 persoane peste 18 ani.
 • 50 % femei, respectiv 165 de persoane vor fi femei;
 • 2 % persoane de etnie roma, respectiv 7 persoane vor fi de etnie roma,

Beneficiarii trebuie sa aiba resedinta / domiciliul in mediul rural / urban, in regiunea Centru.

NU vor face parte din grupul țintă tinerii NEETs (care nu urmează nicio formă de învățământ și nici nu au un loc de muncă) cu vârsta între 16 – 24 ani.

Activitati proiect:

A1 – Management de proiect si activitati suport pentru managementul de proiect (Ian 2018 – Dec 2020);

A2 – Formare antreprenoriala; (Ian 2018 – Dec 2018);

A3 Implementarea planurilor de afaceri finantate (Ian 2019 – lunie 2020)

 • Sa 3.1 – Furnizarea, de catre administratorul schemei de antreprenoriat, serviciilor personalizate de consiliere / consultanta / mentorat ulterior finalizarii procesului de selectie a planurilor de afaceri; (Ian 2019 – Iunie 2019)
 • Sa 3.2 – Asigurarea infiintarii si demararii functionarii intreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis in cadrul proiectului; (Ian 2019 – Iunie 2019)
 • Sa 3.3 – Monitorizarea de catre administratorul schemei de antreprenoriat a functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate; (Aprilie 2019 – Iunie 2020)
 • Sa 3.4 – Decontarea de catre administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementarii planurilor de afaceri selectate in cadrul proiectului; (Aprilie 2019 – Iunie 2020)

A4 – Monitorizare a functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate in cadrul perioadei de sustenabilitate a acestora (Iulie 2020 – Dec 2020)

A5 – Realizarea analizei mediului antreprenorial in regiunea Centru; (Martie 2018 – Dec 2020)

Pentru inscireri si informatii suplimentare ne puteti contacta la:

  • ASOCIATIA PAKIV ROMANIA – pentru Alba, Mures, Herghita si Covasna;
   Telefon: 0258 811 170;
   E-mail: asus106538@yahoo.com;
  • ASOCIATIA DE CARITATE HILFE 2005 – pentru Alba, Mures, Herghita si Covasna;
   Panait Nicoleta – Responsabil informare si selectie grup tinta;
   E-mail: nicoleta_p_2006@yahoo.com;
  • METODO STUDII CONSULTANTA ROMANIA SRL – pentru Sibiu si Brasov;
   Vlad Ioana Andreea – Coordonator Partener;
   E-mail: ioanavlad@metodogrupo.com; Telefon: 0723 224 444;
   Ioniță Simona – Responsabil informare si selectie GT;
   E-mail: simonaionita@metodogrupo.com;

Va puteti inscie sau aflata informatii suplimentare accesand pagina de inscriere in program.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

„Conţinutul acestei pagini nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”