Achizitii proiecte Romania Start Up Plus

Anunt achizitie Materiale Consumabile – Lot II – pentru implementarea activitatilor proiectului  Start-Up Plus – afaceri de succes in Regiunea Sud-Munteniacod SMIS 106932.

Achizitor: METODO STUDII CONSULTANŢĂ ROMANIA SRL

Valoarea totala estimata – pentru bunurile ce urmeaza a fi achizitionate este de 2.594,12 lei fără TVA.

Tipul și durata contractului:

 • contract de furnizare: achizitie de bunuri
 • durata contractului de furnizare este de maximum 3 luni.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor: 03.06.2020 ora 12:00.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.

Locul şi modalitatea de depunere: prin poştă, curierat, personal în Municipiul Bucureşti, Str. Vasile Lascar, Nr. 8, Ap. 2, Sector 2, cod postal 020501, Romania sau pe email la adresa: ioanavlad@metodogrupo.com.

Documente utile:

Anunt de atribuire din data 05.06.2020 – Descarca aici.

Se atribuie contractul de furnizare Materiale Consumabile (Lot II), catre RTC PROFFICE EXPERIENCE SA, avand o oferta financiara de 2.252 lei fara TVA.


Anunt achizitie Servicii inchiriere sali de curs in judetul DAMBOVITA – Lot 2 pentru implementarea activitatilor proiectului Start-Up Plus – afaceri de succes in Regiunea Sud-Muntenia, cod SMIS 106932.

Achizitor: METODO STUDII CONSULTANŢĂ ROMANIA SRL

Obiectul contractului – achizitia de Servicii de Inchiriere sala de curs formare antreprenoriala – CPV 70310000-7 in cadrul proiectului Start-Up Plus – afaceri de succes in Regiunea Sud-Muntenia, cod SMIS 106932, pentru desfasurarea a 1-2 sesiuni de curs de formare antreprenoriala.

Valoarea totala estimata – pentru bunurile ce urmeaza a fi achizitionate este de maxim 3.500 lei fără TVA.

Tipul și durata contractului:

 • contract de prestari servicii;
 • durata contractului de furnizare este de maxim 6 luni.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor: 11.10.2018 ora 12:00.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.

Locul şi modalitatea de depunere: prin poştă, curierat, personal în str. Batistei, nr. 23, Municipiul Bucureşti, cod postal 020934, România sau pe email la adresa: ioanavlad@metodogrupo.com.

Documente utile:

Anunt de atribuire din data 12.10.2018 – Descarca aici.

Se atribuie contractul de servicii inchiriere sali de curs in oraș Târgoviște, jud Dâmbovița, catre CCIA Dâmbovița, avand o oferta financiara de 1.700 lei fara TVA / sesiunea de formare.


Anunt achizitie Servicii inchiriere autoturism pentru implementarea activitatilor proiectului Antreprenoriat Start Up de Succes – un Plus pentru Regiunea Centru, cod SMIS 106538.

Achizitor: METODO STUDII CONSULTANŢĂ ROMANIA SRL

Obiectul contractului – achizitia de Servicii de Inchiriere autoturism – CPV 60171000-7 in cadrul proiectului Antreprenoriat Start Up de Succes – un Plus pentru Regiunea Centru, cod SMIS 106538.

Valoarea totala estimata – pentru serviciile ce urmeaza a fi achizitionate este de maxim 61.650 lei fără TVA.

Tipul și durata contractului:

 • contract de prestari servicii;
 • durata contractului de prestari servicii este cuprinsa in perioada Oct 2018 – Ian 2021.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor: 02.10.2018 ora 12:00.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.

Locul şi modalitatea de depunere: prin poştă, curierat, personal în str. Batistei, nr. 23, Municipiul Bucureşti, cod postal 020934, România sau pe email la adresa: ioanavlad@metodogrupo.com.

Documente utile:

Procedura finalizata prin anulare datorita faptului ca nu a fost transmisă nici o ofertă în termenul limită specificat in documentatia de atribuire.

Procedura va fi republicata.


Anunt achizitie Servicii inchiriere sali de curs in judetul Sibiu (oraș Săliște sau împrejurimi) – Lot 3 pentru implementarea activitatilor proiectului Antreprenoriat Start Up de Succes – un Plus pentru Regiunea Centru, cod SMIS 106538.

Achizitor: METODO STUDII CONSULTANŢĂ ROMANIA SRL

Obiectul contractului – achizitia de Servicii de Inchiriere sala de curs formare antreprenoriala – CPV 70310000-7 in cadrul proiectului Antreprenoriat Start Up de Succes – un Plus pentru Regiunea Centru, cod SMIS 106538, pentru desfasurarea a 1-2 sesiuni de curs de formare antreprenoriala.

Valoarea totala estimata – pentru bunurile ce urmeaza a fi achizitionate este de maxim 4.000 lei fără TVA / 2 sesiuni de formare.

Tipul și durata contractului:

 • contract de prestari servicii;
 • durata contractului de furnizare este de maxim 3 luni.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor: 23.08.2018 ora 12:00.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.

Locul şi modalitatea de depunere: prin poştă, curierat, personal în str. Batistei, nr. 23, Municipiul Bucureşti, cod postal 020934, România sau pe email la adresa: ioanavlad@metodogrupo.com.

Documente utile:

Anunt de atribuire din data 24.08.2018 – Descarca aici.

Se atribuie contractul de servicii inchiriere sali de curs in Oraș Săliște, jud Sibiu, catre Persoană fizică autorizată Bădilă Maria-Natalia, avand o oferta financiara de 2.000 lei fara TVA / sesiunea de formare.


Anunt achizitie Servicii inchiriere sali de curs in judetul ARGES – Lot 1 pentru implementarea activitatilor proiectului Start-Up Plus – afaceri de succes in Regiunea Sud-Muntenia, cod SMIS 106932.

Achizitor: METODO STUDII CONSULTANŢĂ ROMANIA SRL

Obiectul contractului – achizitia de Servicii de Inchiriere sala de curs formare antreprenoriala – CPV 70310000-7 in cadrul proiectului Start-Up Plus – afaceri de succes in Regiunea Sud-Muntenia, cod SMIS 106932, pentru desfasurarea a 1-3 sesiuni de curs de formare antreprenoriala.

Valoarea totala estimata – pentru bunurile ce urmeaza a fi achizitionate este de maxim 5.250 lei fără TVA.

Tipul și durata contractului:

 • contract de prestari servicii;
 • durata contractului de furnizare este de maxim 6 luni.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor: 29.06.2018 ora 12:00.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.

Locul şi modalitatea de depunere: prin poştă, curierat, personal în str. Batistei, nr. 23, Municipiul Bucureşti, cod postal 020934, România sau pe email la adresa: ioanavlad@metodogrupo.com.

Documente utile:

Anunt de atribuire din data 02.07.2018 – Descarca aici.

Se atribuie contractul de servicii inchiriere sali de curs in judetul ARGES, catre CASA CORPULUI DIDACTIC ARGES, avand o oferta financiara de 1.700 lei fara TVA / sesiunea de formare.


Republicare – Anunt achizitie Materiale Consumabile pentru implementarea activitatilor proiectului  Start-Up Plus – afaceri de succes in Regiunea Sud-Munteniacod SMIS 106932.

Achizitor: METODO STUDII CONSULTANŢĂ ROMANIA SRL

Valoarea totala estimata – pentru bunurile ce urmeaza a fi achizitionate este de 2.400 lei fără TVA.

Tipul și durata contractului:

 • contract de furnizare: achizitie de bunuri
 • durata contractului de furnizare este de 12 luni.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor : 08.06.2018 ora 12:00.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.

Locul şi modalitatea de depunere: prin poştă, curierat, personal în str. Batistei, nr. 23, Municipiul Bucureşti, cod postal 020934, România sau pe email la adresa: ioanavlad@metodogrupo.com.

Documente utile:

Anunt de atribuire din data 11.06.2018 – Descarca aici.

Se atribuie contractul de furnizare de materiale consumabile ofertantului SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA, avand o oferta financiara de 2.308,65 lei fara TVA


Anunt achizitie Materiale Consumabile pentru implementarea activitatilor proiectului  Start-Up Plus – afaceri de succes in Regiunea Sud-Munteniacod SMIS 106932.

Achizitor: METODO STUDII CONSULTANŢĂ ROMANIA SRL

Valoarea totala estimata – pentru bunurile ce urmeaza a fi achizitionate este de 2.400 lei fără TVA.

Tipul și durata contractului:

 • contract de furnizare: achizitie de bunuri
 • durata contractului de furnizare este de 12 luni.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor : 25.05.2018 ora 12:00.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.

Locul şi modalitatea de depunere: prin poştă, curierat, personal în str. Batistei, nr. 23, Municipiul Bucureşti, cod postal 020934, România sau pe email la adresa: ioanavlad@metodogrupo.com.

Documente utile:

Procedura finalizata prin anulare datorita faptului ca nu a fost transmisă nici o ofertă în termenul limită specificat in documentatia de atribuire.

Procedura va fi republicata.


Anunt achizitie Materiale Curs pentru implementarea activitatilor proiectului Start-Up Plus – afaceri de succes in Regiunea Sud-Munteniacod SMIS 106932.

Achizitor: METODO STUDII CONSULTANŢĂ ROMANIA SRL

Obiectul contractului – achizitia a 108 seturi de materiale de curs incluzand fiecare in parte Suport de curs / Manual de curs tiparit si pe format DVD.

Valoarea totala estimata – pentru bunurile ce urmeaza a fi achizitionate este de 5.400 lei fără TVA.

Tipul și durata contractului:

 • contract de furnizare
 • durata contractului de furnizare este de 6 luni.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor: 25.05.2018 ora 12:00.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.

Locul şi modalitatea de depunere: prin poştă, curierat, personal în str. Batistei, nr. 23, Municipiul Bucureşti, cod postal 020934, România sau pe email la adresa: ioanavlad@metodogrupo.com.

Documente utile:

Anunt de atribuire contract din data 29.05.2018 – Descarca aici.

Se atribuie contractul de furnizare de materiale consumabile ofertantului SC VISION CONSULTANCY SRL, avand o oferta financiara de 5.000 lei fara TVA.


Anunt achizitie Servicii inchiriere sali de curs in judetul Sibiu – Lot 2 pentru implementarea activitatilor proiectului Antreprenoriat Start Up de Succes – un Plus pentru Regiunea Centru, cod SMIS 106538.

Achizitor: METODO STUDII CONSULTANŢĂ ROMANIA SRL

Obiectul contractului – achizitia de Servicii de Inchiriere sala de curs formare antreprenoriala – CPV 70310000-7 in cadrul proiectului Antreprenoriat Start Up de Succes – un Plus pentru Regiunea Centru, cod SMIS 106538, pentru desfasurarea a 1-3 sesiuni de curs de formare antreprenoriala.

Valoarea totala estimata – pentru bunurile ce urmeaza a fi achizitionate este de maxim 6.000 lei fără TVA.

Tipul și durata contractului:

 • contract de prestari servicii;
 • durata contractului de furnizare este de maxim 6 luni.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor: 16.03.2018 ora 17:00.

Locul şi modalitatea de depunere: prin poştă, curierat, personal în str. Batistei, nr. 23, Municipiul Bucureşti, cod postal 020934, România sau pe email la adresa: ioanavlad@metodogrupo.com.

Documente utile:

Anunt de atribuire din data 21.03.2018 – in judetul Sibiu – Descarca aici.

Se atribuie contractul de furnizare de materiale consumabile ofertantului SC CRIS&TEO SRL, avand o oferta financiara de 2.000 lei fara TVA / sesiunea de formare.


Anunt achizitie rechizite cursanti in cadrul proiectului „Antreprenoriat Sustenabil pentru TRansformarea Economica a Regiunii Nord-Est” – ASTRE-NE, cod MySMIS 2014+  106285

Data publicarii: 09.03.2018

Achizitor: METODO STUDII CONSULTANTA ROMANIA SRL

Obiectul contractului: achizitia de rechizite cursanti (100 pachete) pentru desfasurarea a 4 sesiuni de curs de formare antreprenoriala.

Valoare estimata: 100 buc x 73 lei = 7300 lei (exclusiv TVA)

Tipul contractului: furnizare

Durata contractului: maximum 12 luni de la semnare

Termenul limită pentru depunerea ofertelor: 19.03.2018 ora 10:00.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Locul şi modalitatea de depunere: prin poştă, curierat, personal în str. Batistei, nr. 23, Municipiul Bucureşti, cod postal 020934, România sau pe email la adresa: melaniacoman@metodogrupo.com, de luni pana vineri, intre orele 9:00 si 16:00, pana la data limita.

Documente utile:

 1. 03_Specificatii_Rechizite 100 cursanti_106285
 2. 05_Formulare Oferta_106285
 3. 04_Contract_model indicativ_Rechizite 100 cursanti_106285

Mentionam ca nu furnizam un formular de oferta tehnica, forma si continutul acesteia fiind la alegerea ofertantilor.

Ofertantii isi vor asuma in oferta toate conditiile mentionate in Specificatiile tehnice si vor indica in mod clar produsele ofertate. Acestea vor fi livrate in conformitate cu prevederile specificatiilor tehnice.

Clarificari ulterioare pot fi solicitate numai prin email, la adresa de email furnizata mai sus.

 


Anunt achizitie servicii de editare, tiparire si livrare materiale de formare (manuale) in cadrul proiectului „Antreprenoriat Sustenabil pentru TRansformarea Economica a Regiunii Nord-Est” – ASTRE-NE, cod MySMIS 2014+  106285

Data publicarii: 09.03.2018

Achizitor: METODO STUDII CONSULTANTA ROMANIA SRL

Obiectul contractului: achizitia de servicii de editare, tiparire si livrare manuale de formare (100 buc) pentru desfasurarea a 4 sesiuni de curs de formare antreprenoriala.

Valoare estimata: 100 buc x 50 lei = 5000 lei (exclusiv TVA)

Tipul contractului: servicii

Durata contractului: maximum 12 luni de la semnare

Termenul limită pentru depunerea ofertelor: 19.03.2018 ora 10:00.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Locul şi modalitatea de depunere: prin poştă, curierat, personal în str. Batistei, nr. 23, Municipiul Bucureşti, cod postal 020934, România sau pe email la adresa: melaniacoman@metodogrupo.com, de luni pana vineri, intre orele 9:00 si 16:00, pana la data limita.

Documente utile:

 1. 03_Specificatii_Tiparire 100 manuale_106285
 2. 04_Contract_model indicativ_Tiparire 100 manuale_106285
 3. 05_Formulare Oferta_106285_Tiparire 100 manuale

Mentionam ca nu furnizam un formular de oferta tehnica, forma si continutul acesteia fiind la alegerea ofertantilor.

Ofertantii isi vor asuma in oferta toate conditiile mentionate in Specificatiile tehnice si vor indica in mod clar produsele ofertate. Acestea vor fi livrate in conformitate cu prevederile specificatiilor tehnice.

Clarificari ulterioare pot fi solicitate numai prin email, la adresa de email furnizata mai sus.


Anunt achizitie servicii de catering participanti la cursul de competente antreprenoriale –  Grupa 1 ONESTI in cadrul proiectului „Antreprenoriat Sustenabil pentru TRansformarea Economica a Regiunii Nord-Est” – ASTRE-NE, cod MySMIS 2014+  106285

Data publicarii: 02.05.2018

Achizitor: METODO STUDII CONSULTANTA ROMANIA SRL

Obiectul contractului: achizitia de servicii de catering curs competente antreprenoriale, pentru 28 de participanti la curs / Onesti.

Valoare estimata: 28 persoane x 7 zile x 16 lei = 3136 lei (exclusiv TVA)

Tipul contractului: servicii

Durata contractului: maximum 3 luni de la semnare

Termenul limită pentru depunerea ofertelor: 04.05.2018, ora 12:00.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Locul şi modalitatea de depunere: prin poştă, curierat, personal în str. Batistei, nr. 23, Municipiul Bucureşti, cod postal 020934, România sau pe email la adresa: melaniacoman@metodogrupo.com, de luni pana vineri, intre orele 9:00 si 16:00, pana la data limita.

Documente utile:

Specificatii tehnice – servicii catering – 100 persoane

05_Formulare Oferta_106285_Catering

04_Contract_model-indicativ_Catering_Onesti

Mentionam ca nu furnizam un formular de oferta tehnica, forma si continutul acesteia fiind la alegerea ofertantilor.

Ofertantii isi vor asuma in oferta toate conditiile mentionate in Specificatiile tehnice si vor indica in mod clar produsele ofertate. Acestea vor fi livrate in conformitate cu prevederile specificatiilor tehnice.

Clarificari ulterioare pot fi solicitate numai prin email, la adresa de email furnizata mai sus.


Anunt achizitie Servicii inchiriere sali de curs pentru implementarea activitatilor proiectului Antreprenoriat Start Up de Succes – un Plus pentru Regiunea Centru, cod SMIS 106538.

Achizitor: METODO STUDII CONSULTANŢĂ ROMANIA SRL

Obiectul contractului – achizitia de Servicii de Inchiriere sala de curs formare antreprenoriala – CPV 70310000-7 in cadrul proiectului Antreprenoriat Start Up de Succes – un Plus pentru Regiunea Centru, cod SMIS 106538, pentru desfasurarea a 4 sesiuni de curs de formare antreprenoriala.

Valoarea totala estimata – pentru bunurile ce urmeaza a fi achizitionate este de 8.000 lei fără TVA.

Tipul și durata contractului:

 • contract de prestari servicii;
 • durata contractului de furnizare este de 6 luni.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor: 02.03.2018 ora 17:00.

Locul şi modalitatea de depunere: prin poştă, curierat, personal în str. Batistei, nr. 23, Municipiul Bucureşti, cod postal 020934, România sau pe email la adresa: ioanavlad@metodogrupo.com.

Documente utile:

Anunt de atribuire din data 06.03.2018 – Lot I Brasov – Descarca aici.

Se atribuie contractul de furnizare de materiale consumabile ofertantului SC LEARNING LOGISTICS SRL, avand o oferta financiara de 2.000 lei fara TVA / sesiunea de formare.

Lot II Sibiu – Nu se califica oferta.


Anunt achizitie Materiale Curs pentru implementarea activitatilor proiectului Antreprenoriat Start Up de Succes – un Plus pentru Regiunea Centru, cod SMIS 106538.

Achizitor: METODO STUDII CONSULTANŢĂ ROMANIA SRL

Obiectul contractului – achizitia a 104 seturi de materiale de curs incluzand fiecare in parte Suport de curs / Manual de curs tiparit si pe format DVD; mapa de curs; caiet de curs A4; instrumente de scris si / sau desenat.

Valoarea totala estimata – pentru bunurile ce urmeaza a fi achizitionate este de 11,440 lei fără TVA.

Tipul și durata contractului:

 • contract de furnizare
 • durata contractului de furnizare este de 6 luni.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor: 23.02.2018 ora 17:00.

Locul şi modalitatea de depunere: prin poştă, curierat, personal în str. Batistei, nr. 23, Municipiul Bucureşti, cod postal 020934, România sau pe email la adresa: ioanavlad@metodogrupo.com.

Documente utile:

Anunt de atribuire din data 27.02.2018 – Descarca aici.

Se atribuie contractul de furnizare de materiale consumabile ofertantului SC VISION CONSULTANCY SRL, avand o oferta financiara de 10.000 lei fara TVA.


Anunt achizitie Materiale Consumabile pentru implementarea activitatilor proiectului  Antreprenoriat Start Up de Succes – un Plus pentru Regiunea Centru, cod SMIS 106538.

Achizitor: METODO STUDII CONSULTANŢĂ ROMANIA SRL

Valoarea totala estimata – pentru bunurile ce urmeaza a fi achizitionate este de 17.990,28 lei fără TVA.

Tipul și durata contractului:

 • contract de furnizare: achizitie de bunuri
 • durata contractului de furnizare este de 36 luni.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor : 21.02.2018 ora 17:00.

Locul şi modalitatea de depunere: prin poştă, curierat, personal în str. Batistei, nr. 23, Municipiul Bucureşti, cod postal 020934, România sau pe email la adresa: ioanavlad@metodogrupo.com.

Documente utile:

Anunt de atribuire din data 26.02.2018 – Descarca aici.

Se atribuie contractul de furnizare de materiale consumabile ofertantului SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL, avand o oferta financiara de 17.645,30 lei fara TVA.


 

Planul de achizitii al proiectului – Planul de achizitii actualizat – aferent Partenerului SC METODO STUDII CONSULTANTA ROMANIA SRL

Achizitie directa de materiale consumabile – Invitatie_Anunt-consumabile

Descarca Specificatii-tehnice-consumabile si Formulare_consumabile

Descarca: Contract cadru furnizare consumabile

Termen limita: 5.03.2015, ora 16:00.

NOTA! Pentru a facilita primirea unui numar de oferte in baza caruia sa ne putem fundamenta o decizie corespunzatoare, anuntam modificare termenului de depunere din data de  4.03.2015, ora 16:00  pana pe 5.03.2015, ora 16:00. Calendarul de semnare a contractului se va modifica in mod corespunzator.

Persoana de contact: Melania Coman, Responsabil Raportare si Achizitii

Email: melaniacoman@metodoconsultores.com

Web: www.metodoromania.com

Str. Batistei, Nr.23, Etaj 1,

020934/Sector 2, Bucuresti, Romania

tel.: +40 21 319 80 50 | fax:+40 21 313 03 62

mob.: +40 745 082 349

ANUNT DE ATRIBUIRE DIN DATA DE 09.03.2015:

Se atribuie contractul de furnizare de materiale consumabile – papetarie si birotica ofertantului SC TOP BIROTICA SRL, cu o oferta financiara de 7.017,40 RON fara TVA.

 

06.03.2015

Achizitie directa de servicii de cazare, masa si chirie sali de curs – Invitatie_Anunt-cazare_masa_chirie

Descarca Specificatii tehnice – Specificatii tehnice – cazare masa chirie_actualizat si Formulare_cazare masa chirie

Descarca Draft contract – spre consultare – Contract cazare masa chirie

Termen limita: 20.03.2015, ora 16:00.

Va rugam ca orice clarificari sa fie transmise si pe email!!!

Persoana de contact: Melania Coman, Responsabil Raportare si Achizitii

Email: melaniacoman@metodoconsultores.com

Web: www.metodoromania.com

Str. Batistei, Nr.23, Etaj 1,

020934/Sector 2, Bucuresti, Romania

tel.: +40 21 319 80 50 | fax:+40 21 313 03 62

mob.: +40 745 082 349

09.03.2015

Achizitie directa de servicii de editare si tiparire manuale de formare

Descarca: Invitatie_tiparituri

Descarca: Specificatii tehnice_tiparituri

Descarca: Formulare_tiparituri

Descarca: Contract (model): Contract cadru servicii tiparituri

ERATA din data de 10.03.2015

Continutul manualului de formare (150 de exemplare) poate fi tiparit si alb-negru. Ofertele care vor prezenta aceasta optiune in decursul zilei de 12.03.2015 (pana la finalul zilei de lucru) sunt admisibile si conforme.

ANUNT DE ATRIBUIRE DIN DATA DE 13.03.2015:

Se atribuie contractul de servicii de editare si tiparire materiale de formare (suport de curs) ofertantului SC VERTEX PRODUCTIE PUBLICITARA SRL, cu o oferta financiara de 2.100 RON fara TVA.